Naar inhoud

Werkgelegenheid voor gehandicapten in Europa

Wie doet wat? En hoe?
De wetten van 1987 en 2005 hebben de basis gelegd voor het gehandicaptenbeleid in Frankrijk en particuliere en publieke fondsen (Agefiph, FIPHFP) in het leven geroepen om de socio-professionele integratie van personen met een handicap te ondersteunen. De eerste doelstelling van dit boek is de betrokkenen instrumenten voor reflectie aan te reiken door hen in staat te stellen het Franse model beter te situeren tussen de verschillende opties die in Europa zijn genomen. De tweede doelstelling is het strategisch denken van sociale actoren en verenigingen te voeden. De volgende elementen komen aan bod - internationale ethische, politieke en methodologische richtsnoeren; - de interpretatie van de internationale normen door de Europese landen; - mechanismen voor de erkenning van handicaps op de arbeidsmarkt; - instrumenten van het overheidsbeleid voor gehandicapten en werkgevers; - de plaats van beschut werk.


  • Uitgever: Chronique Sociale (23 augustus 2018)

  • Taal: Frans

  • Paperback : 191 pagina's

  • ISBN-10 : 2367175497

  • ISBN-13 : 978-2367175492