Argos

vzw

Info

Fochlaan 1/2a
8900 Ieper
België
057 23 93 40

Modifié le  08.02.2022

Beschrijving

De vereniging stelt zich tot doel de participatie te bevorderen aan het sociale, culturele, economische en educatieve leven van volwassenen in het algemeen en van sommige specifieke doelgroepen met maatschappelijke achterstelling in het bijzonder.

Daartoe zal de vereniging, alleen of in samenwerking met derden, diensten verstrekken op het vlak van de organisatie van vormings- en opleidingsprojecten in het algemeen en van de creatie van activerings- en werkgelegenheidsprojecten in het bijzonder.

Verder zal de vereniging beleidsadviezen kunnen formuleren en alle andere activiteiten ondernemen die met de realisatie van de doelstelling verband houden.

Het werkgebied van de vereniging bevindt zich in hoofdzaak in de Westhoek en in de provincie West-Vlaanderen. Om de werking te versterken en te optimaliseren kunnen ook initiatieven buiten het werkingsgebied worden genomen, zelfs grensoverschrijdend.

Argos:
  • is erkend bureau kosteloze arbeidsbemiddeling;
  • is gemandateerd voor kosteloze trajectbegeleiding en voor kosteloze competentieontwikkeling;
  • is erkend als initiatief sociale economie;
  • is een erkend loopbaancentrum;
  • heeft werknemers in dienst met een outplacementcertificaat, erkend door CERTO.
  • heeft het mandaat doorstroom;
  • is erkend als GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum).
Ontdek de website van Argos voor meer informatie !