Naar inhoud

Actie 30: Een analytisch verslag over de verschillende aspecten

In een analytisch verslag kunt u een concept en de toepassing ervan in het bedrijf in detail analyseren.


Het vormt de basis voor de ontwikkeling van de verbeteringsstrategie, die erop gericht zal zijn de inclusie te verbeteren om het bedrijf inclusief te maken.

Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kan de werkgever een analytisch verslag opstellen over de verschillende aspecten van "Werkgelegenheid & Handicap" in de onderneming (wetten, reglementen, definities, soorten accommodatie, aantal, procedures, kadaster, operatoren, actieve verenigingen, problemen,...). Maar ook de obstakels: bouwkundig, operationeel,... om hun bedrijf inclusiever te maken.