Naar inhoud

Actie 65: Ontwikkeling van multimedia-informatie voor personen met een beperking

Samen met de managers zal documentatie worden ontwikkeld om basisinformatie beschikbaar te stellen om vragen van potentiële kandidaten met een beperking te beantwoorden.


Deze documentatie omvat de beroepen van het bedrijf, standplaatsen, typische carrièrepaden, specifieke aanpassingen en hulpmiddelen die aan gehandicapten kunnen worden verstrekt, wervingsprocedures en contactpunten. Deze inhoud zal worden toegevoegd aan de website van het bedrijf.
Autonomia publiceert dagelijks een artikel over de acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties het integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers multisportinformatie ontwikkelen voor mensen met een beperking om hun bedrijf inclusiever te maken.