Naar inhoud

Actie 73: Alleen de behoeften en vereiste vaardigheden beoordelen

Veel banen vereisen slechts een beperkt aantal vaardigheden.


Door kandidaten te vragen vaardigheden te bezitten die aan de werkelijke behoeften van het bedrijf beantwoorden, wordt de aanwerving vergemakkelijkt en kan worden vermeden dat beschikbaar talent niet wordt geselecteerd omdat het niet over vaardigheden beschikt die uiteindelijk ontoereikend zijn om de functie te vervullen. Concentratie op kernvaardigheden zal de toegang tot inclusie vergemakkelijken.

Autonomia publiceert dagelijks een artikel over acties die werkgevers, overheden, werkzoekenden en ondernemers kunnen ondernemen. Het gaat hier om werkgevers, die een procedure in drie stappen kunnen volgen:

-Opening van de ogen, die tot doel heeft het terrein voor te bereiden voor aanwerving.
-Openingsprocedures, die tot doel hebben de bereidheid tot integratie te formaliseren door de ontwikkeling van een concrete strategie.
-Het openen van de deuren, waardoor de werkgever door middel van concrete acties zijn integratieproces in goede banen kan leiden.

Hier kunnen werkgevers alleen de behoeften en vaardigheden beoordelen die nodig zijn om hun bedrijf inclusiever te maken.