Naar inhoud

AViQ: Waarom een gehandicapte werknemer aannemen?

Het is noodzakelijk de vooroordelen van werkgevers, collega's, burgers, ... ten aanzien van werknemers met een handicap te deconstrueren.

De AViQ benadrukt de grote voordelen die een werknemer met speciale behoeften het bedrijf kan brengen:

  • De belangrijkste voordelen zijn natuurlijk de vaardigheden en werkkracht waarover de persoon beschikt. Een persoon met een handicap kan namelijk zeer goed worden opgeleid, bepaalde werkmethoden ontwikkelen in het bijzonder (aanpassing aan zijn of haar handicap) en zelfs een buitengewone motivatie ontwikkelen.
  • Wanneer voor een gehandicapte werknemer veranderingen in de werkomstandigheden binnen het bedrijf worden aangebracht, blijkt dat deze veranderingen vaak gunstig zijn voor alle werknemers in het bedrijf.
  • Werknemers met een handicap ontwikkelen vaak een grote motivatie en een bereidheid om alle obstakels te overwinnen. Deze karaktersterkte zal tegelijkertijd hun collega's stimuleren, waardoor de werkomstandigheden binnen het bedrijf zullen verbeteren.
  • De integratie van mensen met bijzondere behoeften versterkt de relaties tussen collega's, vergroot de solidariteit binnen het bedrijf en vraagt om een bedrijfscultuur die voor iedereen zorgt.
  • Het imago van het bedrijf en zijn reputatie worden verbeterd.
  • Niet alleen het bedrijf heeft er baat bij. Enerzijds zal de werknemer zich professioneel kunnen ontwikkelen en anderzijds vermijdt een persoon met een handicap die werkt ondersteuningskosten zoals uitkeringen en dergelijke, wat dus gunstig is voor de gemeenschap.