Naar inhoud

Durf vrouw te zijn met Dare Women Handicap

Deze vereniging is bedoeld om vrijmoedigheid bij alle vrouwen aan te moedigen en te ontwikkelen.

DareWomen, opgericht in 2019 in Frankrijk, is een vereniging die vrouwen wil aanmoedigen om te durven. Zij is ervan overtuigd dat "durf een buitengewone motor is die ons in staat stelt vooruit te gaan, te groeien, met vertrouwen, met verlangen" (website DareWomen, 2021). Het acroniem DARE staat voor: Decide, Learn, Meet and Act. Daarnaast zijn de drie hoofddoelen het ontwikkelen van de durf van vrouwen, solidariteit met de DareWomen-gemeenschap en bewustmaking van bedrijven om de durf van vrouwen te stimuleren. Dit gebeurt door middel van interventies, getuigenissen en workshops.

Daarnaast heeft Dare Women drie verschillende clusters: DW Youth, DW Middle East en DW Disability. Deze laatste, opgericht in 2020, wordt voorgezeten door Charlotte Tourmente en Margaux Credey. Het doel van deze nieuwe tak is de zichtbaarheid van vrouwen met een handicap te vergroten door vooroordelen en vooroordelen te bestrijden.

Zowel voor bedrijven als voor individuele acties stelt Dare Women Handicap voor om
Bewustmakingsacties op te zetten bij bedrijven en politici om de professionele integratie van vrouwen met een handicap en hun behoud op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.
Een actief netwerk creëren van vrouwen en mannen, verenigd en toegewijd aan gelijkheid.
Vrouwen met een handicap helpen en ondersteunen bij het realiseren van gedurfde projecten.
Een geweldig initiatief dat bijdraagt aan een meer inclusieve wereld en vrouwen met een handicap aanmoedigt om hun dromen na te jagen!