Naar inhoud

Normen: Identificatie van een gebouw

Uittreksel uit de Gids voor het ontwerpen van een toegankelijk gebouw

Het gebouw en zijn ingang moeten gemakkelijk herkenbaar zijn vanaf de straat. De verschillende elementen van een gevel of buitenontwerp moeten identificatie vergemakkelijken, onafhankelijk van de toevoeging van enige bewegwijzering.

Indien voorzieningen zoals een parkeerplaats met geschikte plaatsen, een afgiftepunt of andere faciliteiten zijn voorzien, moet de weg daarheen ook duidelijk herkenbaar zijn.

► VOOR WIE...

Voor iedereen, maar vooral voor mensen met :
• cognitive beperking
• gehoorbeperking
• motorische beperking

• visuele beperking

► WAAROM..

 • Als een gebouw en/of de ingang ervan niet gemakkelijk herkenbaar is, leidt dit tot onnodige verplaatsingen die problematisch zijn voor mensen met motorische beperkingen en desoriënterend voor mensen met visuele of cognitieve beperkingen.

 • Anderzijds is het mogelijk dat mensen met een gehoorbeperking niet in staat zijn verbale communicatie te gebruiken om informatie te vragen om hun weg te vinden. Dit geldt ook voor anderstaligen.

  ► HOE...
  1. Identificatie van het gebouw

  Het polisnummer en een eventueel teken zijn aangebracht : - naar de straat;

  - idealiter staat het polisnummer rechts van de toegangsdeur;
  - de plaatsing van het bord (in het vlak van de gevel en/of loodrecht) is zodanig gepland dat het zichtbaar is vanaf de voorkeursroute(s).

  Idealiter bevat de straat ook een of meer middelen voor contact op afstand (videofoon, telefoonnummer, enz.), eventuele openingstijden of andere nuttige informatie.

  2.Identificatie van de ingang

  •Toegangsdeur aan de straat of zichtbaar vanaf de openbare ruimte.
  • Identiek voor alle gebruikers. Meerdere ingangen moeten worden vermeden. - Identificeerbaar door architectuur, plaatsing, kleur, enz.

  Voor grote gebouwen en locaties verdient een speciale toegangsweg de voorkeur.
  Oriëntatie voor visueel gehandicapten moet gebaseerd zijn op de natuurlijke context en tactiele aanwijzingen, die indien nodig kunnen worden aangevuld met auditieve aanwijzingen.