Naar inhoud

PluSport Zwitserland

PluSport is het gespecialiseerde Zwitserse centrum voor gehandicaptensport.

Vignette représentant le logo de PluSport
PluSport is het gespecialiseerde centrum voor gehandicaptensport in Zwitserland. Als koepelorganisatie ondersteunt PluSport mensen met een beperking, van breedtesport tot topsport. Voor alle doelgroepen, leeftijdsgroepen en soorten handicaps, in de meest uiteenlopende sportdisciplines en zonder onze missie van integratie en inclusie uit het oog te verliezen.

De geschiedenis van PluSport
PluSport Sport Handicap Zwitserland werd in 1956 opgericht op initiatief van een pastoor die aan poliomyelitis leed en zwaar gehandicapt was. Hij had generaal Guisan benaderd met de vraag om te helpen bij het opzetten van centra voor sportgeneeskunde. In mei 1956 kwam de eerste conferentie van belangstellenden bijeen en werd besloten een initiatiefcomité op te richten onder de naam "Zwitserse Werkgroep voor gehandicaptensport". Aangezien gehandicaptensport eerder door gehandicapten dan voor gehandicapten georganiseerd moest worden, kreeg de werkgroep in 1960 de naam "Swiss Association for Disabled Sport" (ASSI) en in 1977 "Swiss Federation for Disabled Sport". Sinds 1974 maakt de federatie deel uit van de Swiss Olympic Association, de overkoepelende organisatie voor sport in Zwitserland. 

In 1991/1992 werd de Federatie grondig geherstructureerd, waardoor ze haar doelstellingen en basisprincipes kon herformuleren, een actiefilosofie kon vastleggen en nieuwe statuten kon goedkeuren.

Tijdens het jubileumjaar 2000 (40 jaar Sport Handicap Zwitserland) werd de focus verlegd van handicap naar sport. De afgevaardigden keurden het voorstel van het Centraal Comité goed om de naam van de federatie te veranderen in PluSport Sport Handicap Suisse. Daarmee gaven ze aan de toekomst met elan tegemoet te willen treden en zich systematisch te positioneren als dé koepelorganisatie voor gehandicaptensport, die eigentijdse en aantrekkelijke sportactiviteiten aanbiedt en haar werk doet met minimale structuren.

In 2020 bestond PluSport 60 jaar. Door de pandemie van Corona kon de viering niet fysiek worden georganiseerd. Desondanks werden felicitaties en goede wensen graag ontvangen.


De Federatie, die sinds haar oprichting niet alleen haar naam maar ook haar taken en doelstellingen heeft zien evolueren, heeft een grote impact gehad op de gehandicaptensport, met talloze mensen die actief en bewust aan sport doen. In de beginjaren had PluSport een puur sociale functie, maar toen de nodige fundamenten werden gelegd, werd het een sportvereniging voor mensen met een handicap!

Vandaag de dag zijn er zo'n 90 sportclubs, waaronder kantonale bonden en collectieve leden, aangesloten bij PluSport. Samen vertegenwoordigen zij bijna 12.000 mensen en 2.000 instructeurs in heel Zwitserland.

PluSport is vertegenwoordigd in belangrijke internationale instanties voor gehandicaptensport.