Naar inhoud

Validisme in het beroepsveld?

Veel mensen met een handicap hebben een of andere vorm van discriminatie op de werkplek meegemaakt.

In Frankrijk (net als elders) is de aanwervingsgraad van gehandicapten duidelijk lager dan die van mensen zonder handicap. En zelfs onder gehandicapte werknemers is niet alles rozengeur en maneschijn op het werk.

Volgens een artikel in Slate en het standpunt van Charlotte Puiseux (schrijfster, psychologe en filosofe) is validisme op het werk zeer aanwezig.

Ter herinnering: validisme is het geheel van vooroordelen en discriminaties (houdingen, woorden, handelingen...) ten aanzien van mensen met een handicap.

Validisme neemt over het algemeen twee vormen aan

Totale afwijzing: Dit kan de vorm aannemen van kwetsende woorden of het toekennen van taken die weinig interessant of zelfs vernederend zijn voor de persoon met een handicap. Deze afwijzing kan ook de vorm aannemen van een weigering om mee te werken aan de noodzakelijke aanpassingen.
Overbescherming: Dit is over het algemeen goed bedoeld, maar door mensen met een handicap te beschouwen als kwetsbaar en niet in staat om zichzelf te redden, denigreren we hen.
Wat moeten we doen om dit validisme te bestrijden?

Volgens Charlotte Puiseux moet deze strijd worden gevoerd in een meer algemene context: de samenleving. We moeten dus beginnen met het veranderen en verbeteren van de voorstelling van handicaps in de samenleving (ook op het werk) via de verschillende media (TV, internet en andere), dating, .....

Bron: Slate.fr